Waaldijk Gorinchem-Waardenburg:
showcase voor digitale transitie

Lees verder wp-magazines-connect-readmore-pijl

Het versterken van de Waaldijk tussen Gorinchem en Waardenburg is in vele opzichten een uitdagend project, met een nationale voorbeeldfunctie voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Met enorm veel belanghebbenden is het belangrijk informatie voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk en hanteerbaar te houden. Het digitale iReport van Royal HaskoningDHV kan worden ingezet om de kwaliteit van de besluitvorming en de betrokkenheid van alle stakeholders te versterken. Alliantiemanager Melanie Nissink van het dijkversterkingsproject verwacht er veel van.

 

Martijn Karelse (Royal HaskoningDHV, ontwerpleider): ‘Waterschap Rivierenland, aannemerscombinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) en Royal HaskoningDHV gaan verkenning, planuitwerking én realisatie van het dijkversterkingsproject samen aanpakken. Het gaat om 23 kilometer dijk en dus om zeer veel belanghebbenden. En de druk is hoog: eind 2022 moet de versterking klaar zijn. We willen aan alle betrokkenen een duidelijk verhaal kunnen vertellen. Daarvoor is iReport bij uitstek geschikt.’ Een sprekend voorbeeld is het digitale MER. Specialist Paul Eijssen van Royal HaskoningDHV: ‘Het tijdrovende proces voor een MER zorgt sinds jaar en dag vooral voor dikke rapporten die bijna niemand echt goed leest.

Vorig jaar hebben we het bestaande MER voor de versterking van de Houtribdijk digitaal en interactief gemaakt. In het rapport hebben we daarbij de hoeveelheid tekst met 90 procent teruggebracht. Daarvoor in de plaats kwamen bijvoorbeeld foto’s en kaarten die zowel de huidige als de toekomstige situatie tonen, met allerlei mogelijkheden om in- en uit te zoomen en door te klikken voor meer details. Zo maak je het duidelijk voor alle stakeholders en zorg je voor betere besluitvorming.’

MARTIJN KARELSE, SENIOR PROJECT MANAGER
COASTAL & RIVER ENGINEERING, ROYAL HASKONINGDHV

Meer weten?
Neem contact met ons op

wp-magazines-connect-mail-icon wp-magazines-connect-twitter-icon wp-magazines-connect-linkedin-icon

Alliantiemanager Melanie Nissink:

‘De ondersteuning met digitale middelen is zeer behulpzaam. De meerwaarde zit ten eerste in het werken met bijvoorbeeld 3D-ontwerpen, waardoor je mensen als het ware in hun eigen nieuwe omgeving kunt laten lopen. En je kunt laten zien hoe het wordt als je bepaalde keuzes maakt. Het gaat veel meer leven, je voelt je meer betrokken. En ten tweede versterk je met de nieuwe digitale mogelijkheden ook je inspraakinstrumentarium. Mensen hebben gewoon geen tijd en gelegenheid om overdag naar het gemeentehuis te komen om allerlei stukken te bekijken.’

Paul Eijssen: ‘Het is volkomen logisch om deze weg op te gaan. Als mijn dochter van zestien voor school een opdracht krijgt, dan moet ze geen stuk schrijven, maar een filmpje maken. Het gaat veel verder dan een rapport visualiseren, je wilt het integreren in je denken en werken. Dus de 3D-specialisten en de designers zitten vanaf het begin aan tafel. Als je die lijn doortrekt: door zo te gaan werken, worden we ook aantrekkelijker voor nieuw talent.’

 

PAUL EIJSSEN, STRATEGIC CONSULTANT
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, ROYAL HASKONINGDHV

Meer weten over iReport?
Neem contact met ons op

wp-magazines-connect-mail-icon wp-magazines-connect-linkedin-icon

Het iReport zorgt voor maximaal stakeholder engagement. Het vermindert de complexiteit van projecten en verbetert de besluitvorming door toegankelijke, digitale en interactieve teksten en visualisaties.

Meer weten over hoe het digitale iReport bij uw
project kan zorgen voor beter stakeholdermanagement?
 

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Contact

Send

Sign up