Het stimuleren van innovatie
in een veranderende wereld

Lees verder wp-magazines-connect-readmore-pijl

Hoe kunnen wij nog meer impact voor klanten, eindgebruikers en de samenleving als geheel bereiken door continu te vernieuwen? Wij spraken met beroepsfuturist Michell Zappa, en Chief Digital Officer bij Royal HaskoningDHV, Daisy Rood, over innovatie en wat dit betekent voor onze klanten.
Wat is uw visie op de ontwikkeling van innovatie? Wat is volgens u de belangrijkste ontwikkeling geweest?

Michell Zappa: Waar ooit om de tien jaar werd geïnnoveerd, gebeurt dat tegenwoordig veel vaker. Kijk maar eens naar de luchtvaart en duurzame energie; wij zijn in minder dan 100 jaar van het moment van ontdekking naar de huidige technologie gegaan.

Michell Zappa, beroepsfuturist:
‘Innovatie draait om technologie waarmee we kunnen
samenwerken om ons potentieel te vergroten.’

De belangrijkste ontwikkeling in innovatie is waarschijnlijk het samengaan van ‘mens’ en ‘machine’. Jaren geleden stonden wij sceptisch tegenover technologie. Nu draait vernieuwing juist om technologie waarmee we kunnen samenwerken om ons potentieel te vergroten. Een goed voorbeeld hiervan is Big Data: grote hoeveelheden gegevens worden geanalyseerd en gekoppeld door computers om patronen en veranderingen te signaleren.

Welke impact heeft dit op bedrijven en hoe moeten zij hierop reageren?

Michell Zappa: Het samengaan van mens en machine heeft grote invloed op bedrijven. Door Big Data kunnen wij bijvoorbeeld patronen en veranderingen zien in het gedrag van consumenten. Dit kunnen we vervolgens gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Om te beoordelen hoe we het beste gebruik kunnen maken van nieuwe technologie, moeten we eerst inzicht hebben in de voordelen en valkuilen ervan. Alleen dan kunnen we beoordelen of en hoe we er gebruik van willen maken. Ik denk dat data, en vooral Big Data, van groot belang worden bij het opstellen van toekomstige bedrijfsmodellen.

Hoe speelt Royal HaskoningDHV op deze trends in en op welke manier werkt zij daarbij samen met klanten?

Daisy Rood: Wij zien dat de wereld, in het bijzonder onze klanten, maar ook de klanten van onze klanten steeds meer worden gedreven door data. Wij omarmen deze ontwikkeling en combineren die met onze technische expertise. Dat doen we door digitale services te ontwikkelen waarmee onze klanten slimmer kunnen werken en die bovendien waarde toevoegen aan de samenleving als geheel. Onze strategie is gericht op marktleiderschap. Die bereiken we door groei van onze bestaande services en door innovatie. Een actieve en intensieve samenwerking met de klant is hierin een belangrijk onderdeel. Wij richten ons op het samen met de klant ontwikkelen van oplossingen. Wij zien een verandering in vraagstukken; van puur technische uitdagingen naar uitdagingen die vragen om aanpassingsvermogen. Het komt vaak voor dat wij het exacte probleem vooraf niet volledig weten. In zo’n geval bestaat er geen één-op-één oplossing. Innovatief denken is dan nodig om aanpassingsgerichte oplossingen te kunnen bieden. Door de kennis van Royal HaskoningDHV te combineren met de ervaring, expertise en de visie van onze klanten, zijn we in staat om complexe uitdagingen op verschillende manieren aan te pakken.

Het optimaliseren van een veilige, prettige stroom van
voetgangers in complexe gebouwen door slimme metingen,
berekeningen en simulaties. Bekijk hoe transfer solutions de
functionaliteit van een gebouw voor voetgangers kan verbeteren

De missie van ons bedrijf is ‘enhance society together’; en wij geloven
dat dit doel het beste bereikt kan worden met innovatieve en digitale
oplossingen. Hierop richten we ons in nauwe samenwerking met
onze klanten en andere partners.

Daisy Rood, Chief Digital Officer bij Royal HaskoningDHV:
‘Klanten vragen steeds vaker om digitale informatie
over de samenleving en dat kunnen wij eenvoudig geven.
Ik ga graag in gesprek over innovatieve en digitale
oplossingen voor uw (toekomstige) uitdagingen’

Met onze Energy Benchmark toepassing bijvoorbeeld kunnen onze klanten het energieverbruik van hun vastgoed voorspellen en optimaliseren. Deze service kunnen we ook ontwikkelen voor andere analyses, zoals overstromingsbestendigheid. Binnen complexe gebouwen zoals ziekenhuizen kunnen klanten met onze transfer solutions de bewegingen van mensen binnen het gebouw verbeteren. Hiermee worden zowel de veiligheid als het verloop van deze bewegingen geoptimaliseerd. Ook klanten zoals Schiphol en NS profiteren hier al van. Onder de werktitel FastLane bieden we digitaal actuele inzichten in de gehele vastgoedportefeuille van een klant. We visualiseren diverse scenario’s en schetsen verwachte resultaten en kosten van mogelijke verbeteringsmaatregelen. De eerste focus ligt daarbij op energiebesparing en verlaging van de CO2-uitstoot. We begeleiden klanten hiermee van ambities naar daadwerkelijke resultaten. Hierdoor verschuift ook de focus naar co-creatie en dialoog met de klant.

Teun van Schijndel en Rinus Vader gaan graag in gesprek over de verschuiving naar co-creatie en dialoog met de klant.

Als u meer wilt weten over onze Energy Benchmark toepassing, neem dan contact op met Marieke Oosterbaan.

Welke toegevoegde waarde kunnen klanten verwachten om te profiteren van deze trends?

Daisy Rood: De toegevoegde waarde zit bijvoorbeeld in onze data gestuurde (digitale) services. Een voorbeeld is Aquasuite. Aquasuite-software bewaakt en controleert waterstromen. Door deze software wordt de watertoevoer geoptimaliseerd en kan de vraag naar water worden voorspeld. Meer dan 80% van het drinkwater in Nederland wordt nu al gecontroleerd en bewaakt via Aquasuite. Het helpt onze klanten bij het reduceren van waterlekken, zorgt voor minder energieverbruik, betere waterkwaliteit, stabiel functioneren en minder slijtage van de apparatuur.

DAISY ROOD, CHIEF DIGITAL OFFICER,
ROYAL HASKONINGDHV

Meer weten?
Neem contact met ons op

wp-magazines-connect-mail-icon wp-magazines-connect-twitter-icon wp-magazines-connect-linkedin-icon

Een slimme oplossing met als resultaat minder lekkages, lagere kosten,
minder energieverbruik, hogere waterkwaliteit en klanttevredenheid.
Bekijk hoe Aquasuite®, een geavanceerd softwareplatform voor de
monitoring en controle van water, al deze waterbehoeften vervult.

Meer informatie over hoe wij samenwerken met onze partners,
zoals start-ups en universiteiten.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Contact

Send

Sign up