Steden via digitale technologie naar duurzamer,
veiliger en efficiënter verkeer

Lees verder wp-magazines-connect-readmore-pijl

De Cleantech Regio, waaronder de gemeenten Apeldoorn en Deventer, wil koploper zijn op het gebied van smart mobility. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan betrouwbaardere reistijden, een schoner milieu en een prettigere leefomgeving’, vertelt Nico van Beugen van de gemeente Deventer. De gemeente investeert daarom in Flowtack, Royal HaskoningDHV’s digitale verkeersmanagementsysteem. Flowtack stemt de verkeersdoorstroming optimaal af op de actuele verkeerssituatie, maar ook op beleidskeuzes. ‘Mijn droom is een systeem dat zichzelf regelt.’

De gemeenten in de Cleantech Regio (naast Deventer en Apeldoorn ook Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) werken samen aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving. Verkeer is een belangrijk aspect daarin, vertelt Nico van Beugen, regiocoördinator C-ITS (coöperatieve intelligente transportsystemen). ‘Het begint ermee dat we optimaal gebruik willen maken van de beschikbare infrastructuur. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk dat de infrastructuur op orde moet zijn. Maar we willen voorkomen dat extra asfalt nodig is in de toekomst. Ik kan me voorstellen dat we op termijn misschien zelfs asfalt kunnen teruggeven aan de natuur, of gebruiken voor bijvoorbeeld een aparte rijbaan voor fietsers. Een goede doorstroming en informatiestroom is een voorwaarde om dat te kunnen waarmaken. Op deze manier kunnen bedrijven beter functioneren en bieden we een aantrekkelijk woongebied voor inwoners.’

Flowtack wint ingenieursprijs De Vernufteling

In november 2017 won Flowtack De Vernufteling. Dit is de jaarlijkse prijs voor het meest innovatieve (vernuftige) project van een ingenieursbureau. Flowtack blinkt volgens de jury uit in zinvol gebruik van computerkracht en big data en laat zien welke potentie dit heeft om de leefomgeving te verbeteren. Het is toekomstgericht, combineert kennis van verkeersmodellen met realtime beschikbare data en heeft grote ontwikkelpotentie.

Nieuwe technologie in verkeersdoorstroming

Om dit ideaalplaatje te realiseren werkt de Cleantech Regio samen met overheden en bedrijven, onder andere binnen het meerjarige innovatiepartnership Talking Traffic. Eén van de partners binnen dit programma is Royal HaskoningDHV. Daarmee werkt de regio samen aan de implementatie van de nieuwe Flowtack technologie op twee belangrijke strengen in Deventer. Patrick Egberink, expert Smart Mobility bij Royal HaskoningDHV, licht toe: ‘Flowtack biedt een heel andere, nieuwe manier van regelen dan gebruikelijk is. Het beleid van de wegbeheerder, de gemeente Deventer in dit geval, is leidend. De technologie stemt de verkeersdoorstroming niet alleen optimaal af op de actuele verkeerssituatie, maar ook op beleidskeuzes. Denk bijvoorbeeld aan het prioriteren van fietsverkeer in het geval van regen. Of het prioriteren van bussen wanneer deze achterlopen op hun dienstregeling. Daarnaast is het systeem ontwikkeld vanuit het perspectief van ontwikkelingen op het gebied van connected vehicles en zelfrijdende auto’s.’

Samen iets moois op straat zetten

De implementatie van Flowtack vraagt om samenwerking met vele partijen, vertelt Nico van Beugen. ‘Je hebt te maken met een hele keten, van aanleg van een glasvezelnetwerk tot de leveranciers van slimme verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en datasystemen. Daarnaast werken we samen met sparringpartners, zoals Royal HaskoningDHV en onze partnergemeenten binnen de Cleantech Regio. Het gaat erom dat we samen iets moois op straat kunnen zetten waar de weggebruiker van profiteert. Nu en in de toekomst. Werken met zo’n nieuws syteem als Flowtack is dan best spannend, omdat het nieuw is. Maar wij geloven dat dit de toekomst is. Mijn droom is een systeem dat zichzelf regelt, waarbij ik van de knoppen af kan blijven. Daar steken we graag onze nek voor uit.’

Behalve slim ook duurzaam

Naast slim, is de mobiliteit van de toekomst ook duurzaam. Royal HaskoningDHV vindt het belangrijk om hierin zelf voorop te lopen. ‘Daarom kiest ons bedrijf in Nederland voor een 100% elektrische leasevloot’, vertelt Peter Morsink, Leading Professional Smart Mobility. ‘Het is voor ons een logische stap. Elektrisch rijden heeft de toekomst en als innovatief bedrijf willen we daarmee niet wachten. In 2021 rijdt iedereen bij ons elektrisch. De reductie van de CO2-uitstoot die we hiermee realiseren is aanzienlijk: te vergelijken met de uitstoot van 300 gezinnen. Bovendien kunnen we op deze manier, vanuit eigen ervaring, nog beter adviseren over duurzame mobiliteit.’

PATRICK EGBERINK, SENIOR ADVISEUR
SMART MOBILITY, ROYAL HASKONINGDHV

Meer weten?
Neem contact met ons op

wp-magazines-connect-mail-icon wp-magazines-connect-linkedin-icon

PETER MORSINK, SENIOR CONSULTANT
TRANSPORT & ROAD SAFETY, ROYAL HASKONINGDHV

Meer weten over duurzame mobiliteit?
Neem contact met ons op

wp-magazines-connect-mail-icon wp-magazines-connect-twitter-icon wp-magazines-connect-linkedin-icon

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Contact

Send

Sign up